GMP-utbildning för nyckelpersoner inom dialyssjukvård 7-8 september 2022 i Sigtuna

Kursarrangörer

Dr Rolf Nystrand, Bio-TeQ Nystrand Consulting

Ing. Gunnar Malmström, GMC


Deltagarna på kursen Dialyssystemet den 4-5 oktober 2017 i Sigtuna

Målgrupp

Utbildningen är skräddarsydd för medicinskt ansvariga läkare/ verksamhetschefer, sakkunniga apotekare, chefsjuksköterskor på dialyskliniker, utbildningsansvariga samt medicinteknisk ingenjörer som tidigare deltagit i SLS-kurser på Danderyds sjukhus AB.


Kunskapsmål

Fördjupad kunskap om de regelverk som styr tillverkningen av läkemedel/ (substitutionslösning) på en dialysklinik som utför HDF-behandlingar

  • Förståelse för hela bakomliggande dialyssystemet från förbehandling, vattenrening (RO), distributionsslinga, dialysmaskin till patient. Säkerhet ur:
  • mikrobiologisk,
  • kemisk 
  • medicinteknisk synvinkel.
  • riskanalys av kliniken dialyssystem för att bestämma en lämplig provtagningsnivå.

Vilka delar måste finnas med i klinikens kvalitetssystem? Hur man validerar dialyssystemet på ett adekvat sätt?     

Tillfällen finns avsatt för deltagarna att  diskutera rutiner/ kvalitetssystem med kollegor och föreläsare. Kursen är upplagd som tvådagarskurs för att underlätta kunskapsutbyte mellan deltagarna.


Kursinnehåll

Läkemedelsverkets dialysföreskrift som träder ikraft den 1 januari 2023

Vi presenterar läkemedelsverket föreskrift, som ersätter dialyskapitlet i SLS, och går igenom riskanalysarbete på dialyskliniknivå. Grupparbeten med riskanalyser för att bestämma provtagningsnivåer.

Mikrobiologi, GMP

Vad föreskriver internationella standarder på dialysområdet?

Genomgång av Läkemedelsverkets föreskrifter

Hur man tar prover och validerad dialysutrustning på ett adekvat sätt. 

Vad föreskriver Europeiska standarder och Läkemedelsverket.

Vattenreningssystemet.

Genomgång av de svagheter som finns i vattenreningssystem och hur man minskar riskerna genom bra rutiner. 

Vilka problem kan uppstå med vattenrenaren. Hur man löser akuta problem. Vilka allvarliga händelser har inträffat med vattenreningsutrustningar internationellt.

Anmälan

Kurskostnad 12 800 kr inkl. moms. Priset inkluderar enkelrum och helpension.

Anmälan senast 3 augusti 2022. Klicka på anmälnings länken anmälan. Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan en kollega delta istället för dig. Kursstart 7/9 kl. 9.30. Avslutning 8/9 kl. 16.00

Vi har plats för 25 deltagare

CV

Ing Gunnar Malmström har 40 års erfarenhet inom dialysteknik. Startade sin yrkesbana som serviceingenjör på S:t Eriks sjukhus, njurkliniken 1976. Han föreläser för studenter och dialyspersonal nationellt och internationellt. Gunnar har arbetar på Medicinsk Teknik på Danderyds sjukhus AB 1996-2021 och är nu pensionär. Han har anordnat SLS-kurser under 20 år. 


Dr. Rolf Nystrand är mikrobiolog med lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom läkemedelsindustrin. Han har varit med vid framtagning av de tekniker som används inom dialys och sysslar med morgondagens tillämpningar. Rolf sitter med i flera standardiseringskommittéer inom dialysområdet. Han är specialist inom sterilisering och desinfektion. Rolf föreläser internationellt och anlitas som konsult av företag och dialyskliniker.