Kurshotell Sigtuna stiftelsen i Sigtuna med övernattning www.sigtunastiftelsen.se

Kursprogram:

DAG 1

Introduktion

Mikrobiologi

Endotoxin

Vätskekvalitet (kemi)

LUNCH

LV Föreskrift 1

LV Föreskrift 2

KAFFE

Dialysmaskin / Vattensystem

HDF On-Line

Validering

MIDDAG


DAG 2

Riskanalys grund

Prov och Provtagning Mikrobiologi, Kemi, övervakning Konduktivitet, hårdhet

KAFFE

Desinfektion / Rengöring

Riskanalys (grupparbete)

LUNCH

Riskanalys  (grupparbete)

Riskanalys (grupparbete)

KAFFE

Riskanalys redovisning

Sammanfattning

PROV

Bilder från kursen på hotell Kristina i Sigtuna den 4-5 oktober 2017. Vi hade intressanta diskussioner då kursdeltagarna hade olika professionell inriktning; läkare, sakkunniga apotekare, medicinteknisk ingenjörer och sjuksköterskor.